ישיבה לתווך ארוך לא בריאה.
מומלץ לעשות הליכה/שחייה/ריצה/אופניים/עלייה במדרגות, כל אלו ניכללים בפעילות גופנית ביומיום שלנו.
בפעילות גופנית מומלץ הליכה של חצי שעה לפחות, כל יום.
גם מאוד חשוב נשימות נכונות ,כדי למלאות את הראות בחמצן.