ד”ר יוסף לרבה הוא מאמן אישי.
עובד איתי על הדיאטה והמשקל שלי,
הוא תמיד דאג שאני אפנה אליו עם הדילמות הקיומיות.
והוא לא דוחף אותי למקומות שלא מהבחירה שלי.